Szkolenia dla firm z kompetencji miękkich

Tworzymy szkolenia które pomagają. Chcemy towarzyszyć firmom w procesie rozwoju w zmieniającym się świecie.

Komunikacja i konflikty

Pomagamy w poprawie komunikacji w zespole i rozwiazywaniu konfliktów.

Zarządzanie stresem

Wspieramy w zarządzaniu stresem w pracy w celu lepszego wykorzystania umiejętności.

Zarządzanie emocjami

Pomagamy i uczymy lepszego zarzadzania emocjami w czasie spotkań w firmie.

Idea CSM

Dlaczego szkolić z kompetencji miękkich?

Świat biznesu idzie do przodu. Zmienia się i ciągle rozwija. Dziś do osiągnięcia sukcesów poza twardą wiedzą np. sprzedażową, firmy potrzebują zadbać o umiejętności miękkie swoich pracowników.


O sukcesie w dużej mierze decyduje umiejętność komunikacji, radzenia sobie ze stresem czy postawy zespołu pracowników.


Kiedy dasz pracownikom wiedzę i narzędzia wspomagające ich pewność siebie, redukujące stres i wzbudzające motywację – możesz liczyć na wymierne wyniki w swojej firmie.


Relacje są podstawą sukcesów finansowych. Pojawia się pytanie, jak relacje budować i pielęgnować, żeby widzieć ich pozytywne zmiany, efekty i w końcu zyski?Szkolenia dla firm z umiejętności miękkich nastawione na budowanie relacji,

podniesienie poziomu poczucia własnej wartości pracowników, stymulujące ich pewność siebie i wzmacniające świadomość atutów, niwelujące poziom stresu i wdrażające nowe postawy i nawyki to klucz do sukcesu Twojej firmy działającej we

współczesnych, ciągle zmieniających się realiach.


KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA SUKCES PROWADZONYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ SZKOLEŃ.

Zaangażowanie grupy w proces wdrażania zmian

Zależy nam na tym, aby grupa naprawdę zaangażowała się w proces szkolenia.

Motywacja uczestników do zmian zachowań

Wiemy, że wiedza jest ważna ale motywujemy uczestników do zmiany zachowania.

Wsparcie na drodze do zmiany

Zmiana nie przychodzi łatwo, dlatego wspieramy uczestników na tej drodze.

Poszkoleniowy monitoring działań

Chcemy wspierać firmy w monitorowaniu wykorzystywania umiejętności po szkoleniu.

“Organizacje przyszłości będą zdominowane przez umiejętności miękkie”

J. BERRIDGE

EFEKTYWNOŚĆ / STRES / EMOCJE

W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej firmy dążą do coraz większej wydajności. Mają coraz więcej zadań, którym pracownicy muszą sprostać. Szkolenia z efektywności i zarządzania pozwolą na sprostanie tym wymaganiom.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Sam będziesz szedł szybciej, ale dalej zajdziesz tylko z zespołem. Każda duża organizacja składa się z ludzi o różnych umiejętnościach, ale także różnych osobowościach. Szkolenia z tego obszaru pomogą im zrozumieć, ze są grupą idącą w jedną stronę.


SZKOLENIA PRO BIZNES

To szkolenia które według pracodawców są dla nich jedynie kosztem, ale w naszym odczuciu znacząco wpływają na podejście do pracy oraz efektywność. Dodatkowo dzięki tym szkoleniom znacznie wzrasta zaangażowanie, zaufanie i lojalność wobec Twojej lub Waszej firmy.


Za każdą firmą stoją ludzie

POSTAWY

Stawiamy sobie za cel wykształcenie w uczestnikach postaw, które będą trwale się rozwijały wraz z rozwojem firmy.

KOMPETENCJE

Wierzymy, że kompetencje, które uczestnicy nabędą, staną się ich trwałymi aktywami i efektywnie wykorzystają je w firmie.  

EMOCJE

Chcemy, żeby radzenie sobie z emocjami pozwoliło uczestnikom na pełne wykorzystanie ich potencjału w firmie.  

Szkolenia dla firm

Zadzwoń i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.


DO ZOBACZENIA! 664-060-210

Copyright 2022 Idea CSM | Dziękujemy Polityka prywatności